Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Marković Miodrag, Serbia in Byzantium – the patronage of Serbian ktetors in the Byzantine empire

Σπανός Βασίλης, Συνοριακές διαφορές τριών οικισμών της επισκοπής των Σταγών: των Χλαπών, της Γεωργίτσας και των Σταγιάδων 1792-1798. Η ταύτιση του βυζαντινού οικισμού Χλαποί

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Λαϊνάς Θεόκτιστος, Αθανάσιος ο Μετεωρίτης

Σπανός Κώστας, Τα ονόματα των Λαρισαίων σερτζήδων και τακιατζήδων (1714-1777) στον κώδικα 8 του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων

Σπανός Κώστας, Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 421 του Μεγ. Μετεώρου 1592/1593-19ος αιώνας

Σπανός Κώστας, Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 215 της μονής του Βαρλαάμ 1613/1614-19ος αιώνας

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Παράδοση, Αφιέρωμα στα Μετέωρα. Οι αγώνες των μοναχών

Σπανός Βασίλης, Το κατάστιχο 231 της μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων. Πληροφορίες για τους οικισμούς της επισκοπής των Σταγών και τον πληθυσμό τους (1759)

Σπανός Κώστας, Τα χωριά της Καλαμπάκας στα 1754 στο κατάστιχο 225 της μονής Βαρλαάμ

Καλούσιος Δημήτριος, Η μονή της Παναγίας του Χρυσίνου