Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Αγαπητός Ιωσήφ, Ο άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (Αφηγηματική Βιογραφία)

Sister Daniilia, Minopoulou Elpida, Andrikopoulos Konstantinos, Tsakalof Andreas, Bairachtari Kyriaki, From Byzantine to post-Byzantine art: the painting technique of St Stephen's wall paintings at Meteora, Greece

Bikiaris D., Sister Daniilia, Sotiropoulou S., Katsimbiri O., Pavlidou E., Moutsatsou A.P., Chryssoulakis Y., Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece

Αγορίτσας Δημήτριος, Η συμβολή του χειρόγραφου και αρχειακού πλούτου των μονών των Μετεώρων στην αποτύπωση της βλαχικής παρουσίας στη Δυτική Θεσσαλία κατά τη Βυζαντινή περίοδο

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Ένα υστεροβυζαντινό επιτραχήλιο από τη μονή Μ. Μετεώρου: Ζητήματα χρονολόγησης

Holland Henry, Rocks and monasteries of Meteora

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Μπαρούτας Κώστας, Απεικονίσεις της Καλαμπάκας και των Μετεώρων μέχρι το 1911

Φαμίσης Κωνσταντίνος, Τα Μετέωρα ως τόπος δράσης των πρώτων αναρριχητών της Ευρώπης (9ος-15ος αι. μ.Χ.)

Νικοδήμη μοναχή, Σύγχρονες δραστηριότητες της ιεράς μονής Αγίου Στεφάνου για την ανάδειξη των φορητών κειμηλίων της μονής. Η περίπτωση των χειρογράφων και παλαιτύπων