Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Παράδοση, Αφιέρωμα στα Μετέωρα. Οι αγώνες των μοναχών

Σπανός Βασίλης, Το κατάστιχο 231 της μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων. Πληροφορίες για τους οικισμούς της επισκοπής των Σταγών και τον πληθυσμό τους (1759)

Σπανός Κώστας, Τα χωριά της Καλαμπάκας στα 1754 στο κατάστιχο 225 της μονής Βαρλαάμ

Καλούσιος Δημήτριος, Η μονή της Παναγίας του Χρυσίνου

Γεωργιτσογιάννη Εύη, Εικονογραφικές παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες του παλιού Καθολικού στη Μ. Μεταμορφώσεως των Μετεώρων (1483)

Carile A. – Cavallo G., Το ανέκδοτο χρυσόβουλο του Ανδρονίκου Γ´ Παλαιολόγου για τη μονή της Λυκουσάδας (1332;)

Νικονάνος Νίκος, Ο ναός της Παναγίας στην Ασπροκκλησιά της Καλαμπάκας

Σπανός Κώστας, Οι οικισμοί της επισκοπής των Σταγών στο κατάστιχο 230 της μονής του Βαρλαάμ το 1758

Hild Fr. - Koder Joh. - Σπανός Κώστας - Αγραφιώτης Δημ., Η Βυζαντινή Θεσσαλία. Οικισμοί - Τοπωνύμια - Μοναστήρια - Ναοί

Σπανός Κώστας, Η ανέκδοτη πρόθεση 291 της μονής Βαρλαάμ (18ος αιώνας)