Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Γιαρένης Ηλίας, Πρόσωπα γύρω από τον Άγιο. Μνείες και σιωπές στον βίο του οσίου Αθανασίου του Μετεωρίτη

Βλαχοστέργιος Ιωάννης, Οι ηγούμενοι της μονής Βαρλαάμ 1517-2000

Καλούσιος Δημήτριος, Η επισκοπή Σταγών και οι ιερές μονές των Μετεώρων στον κώδικα Τρίκκης: 1688-1857 (κ. 1471 ΕΒΕ)

Κρικώνης Χρήστος, Μετεωρίτικος μοναχισμός: Άρνηση ζωής ή φορέας πνευματικότητος και παράγων πολιτισμού

Μανόπουλος Γρηγόριος, Ο επίσκοπος Σταγών Γαβριήλ (1808-1815) ως χορηγός

Σοφιανός Δημήτριος, Τα αρχέτυπα και παλαίτυπα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων στις βιβλιοθήκες των μετεωρικών μονών. Η γενικότερη προσφορά της Εκκλησίας στη συντήρηση και διάσωση της αρχαιοελληνικής Γραμματείας

Σοφιανός Δημήτριος, Η διαθήκη (έτους 1545) των κτιτόρων της μονής Ρουσάνου ιερομονάχων Ιωάσαφ και Μαξίμου. Συμβολή στην ιστορία της Μονής

Τζήμας Σωτήριος, Αναστηλωτικές εργασίες στα Μετέωρα την τελευταία δεκαετία

Παπαναστούλη Γραμμάτω, Μετεωρίτικα ξυλόγλυπτα τέμπλα

Μπαλογιάννη Ουρανία, Μεταβυζαντινές εικόνες από τον ναό του Αγίου Χαραλάμπους της Ι. Μ. Αγ. Στεφάνου Μετεώρων