Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Μανόπουλος Γρηγόριος π., Για τους ζωγράφους του καθολικού της μονής Αγίας Τριάδος των Μετεώρων

Σαμπατακάκης Βασίλειος, Ένας Σουηδός πάστορας στη Θεσσαλία του 1784

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Μετέωρα. Ιστορία, Τέχνη, Μοναχική Παρουσία

Ζακυθηνός Διονύσιος, Ανέκδοτα εκκλησιαστικά και πατριαρχικά γράμματα περί των μονών των Μετεώρων

Augustin Pierre – Guignard Christophe, A propos de deux manuscrits classiques du Grand Météore (Egerton 3154 ; Phillipps 6459)

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Μενελάου Ορθοδοξία, Συμβολή των Μετεώρων στην τοπική ανάπτυξη της Καλαμπάκας

Βέης Ν.Α., Τέσσαρες εκθέσεις περί των εις τα Μετέωρα και την λοιπήν Θεσσαλίαν αποστολήν μου